DANKENDE DE VADER

 

Dankend treden wij U nader
die in Christus onze Vader,
die de liefde zelve zijt.

 

Dankend voor de zegeningen
die tot hiertoe wij ontvingen,
goudglans van de eeuwigheid.

 

Dankend voor uw liefdezorgen,
die te avond en te morgen
altijd nieuw ons wachten, Heer

 

Dankend ook voor smarte-dagen,
waarin Gij ons 't kruis hielpt dragen,
met een liefde, eindloos teer.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht