De tijd is kort ...

 

Hand. 8 : 26b
1 Kor. 3 : 14 en 15

 

Laat mij niet zien op een weg die soms woest is.
Leer mij te gaan waar Uw Geest, Heer, mij leidt.
O, als ik zie op Uw dienende liefde
is ook mijn harte tot dienen bereid.
Gij zijt de Bouwheer; Gij geeft ons een taak hier.
Dragen wij stenen van ver of dichtbij,
maak ons getrouw en vol ijver. De dagen
zijn maar zo kort en - Uw komst is nabij!

 

Dan komt het loon. Zal mijn bouwwerk verbranden?
Kan het de vuurproef wel waarlijk doorstaan?
Was het mijn werk of het werk van Uw Geest, Heer?
Heb ik altijd aan Zijn opdracht voldaan?
Jezus, mijn Heiland - volmaakt in het dienen,
trouw tot de dood - zie ik buig mij voor U.
Wil met Uw liefde, Uw kracht mij doorstromen.
Houd m' in Uw voetspoor heel dicht achter U.

 

N. C. O.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht