Aan Gods rechterhand

Rom. 8 : 34

Jezus bidt nu voor de Zijnen;
Door 't geloof zien wij op Hem;
Nu kan alle zorg verdwijnen:
's Vaders oor verneemt Zijn stem.

Nooit wordt Hij het bidden moede
Voor Zijn duurgekochte schaar.
Altijd leidt Hij haar ten goede,
Zelfs door moeite en door gevaar.
Elke smart helpt Hij ons dragen,
Elke strijd kan Hij verstaan,
En Hij hoort ons, als wij klagen,
En met zorgen zijn bela‚n.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht