Gij draagt mijn last

Ps. 68 : 20

Dag bij dag draagt Gij mijn last!
Gij wilt iedere dag mij geven
juist wat voor mijn taak mij past.
Trouwe Heer, Gij draagt mijn last.

Help mij, dat ik dag bij dag
mij geheel U overgeve,
dat ik uit Uw volheid leve;
leer mij bidden dag bij dag.

In 't gebed neemt Gij de last
van mijn dagelijkse zonden
van mij, daar Uw bloed mij wast;
op het kruis droegt Gij mijn last.

Geef mij wijsheid en geduld,
dat ik and'rer lasten drage,
anderen door Uw liefde schrage;
geef mij wijsheid en geduid.

N.C.O.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht