Open vensters naar Jeruzalem

DaniŽl 6 : 11

 

Mijn vensters staan open naar d'eeuwige stad,
naar 't Land, vol van licht en van leven.
Mijn vensters staan open; ik zie in de geest
mijn Heiland, van lichtglans omgeven.
Mijn vensters staan open, het stille contact
met Hem brengt de hemel mij nader.
Mijn vensters staan open; in Jezus, mijn Heer,
zie ik God als mijn zorgende Vader.

 

Wat mij in dit leven vol strijd ook bedreigt,
de Heiland is steeds aan mijn zijde.
Al ben ik onmachtig, ja niets in mijzelf,
'k Ga veilig met zulk een Geleide.
Houd open mijn vensters, o Heiland en Heer,
opdat mij geen vijand zal roven
mijn rust en mijn vrede, mijn blijdschap in U -
Houd open mijn vensters naar Boven.

N.C.O.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht