Ten tijde des avonds zal het licht wezen

(Zacharia 14 : 7)

Dit is een profetisch woord. "En het zal geschieden." Het zal een enige dag zijn. aan welke geen andere der wereld gelijk is. Er ligt een rijke vertroosting in. Het kan zijn, dat er een dag zal aanbreken, waarop geen avond, geen duisternis meer volgt. Het kan ook zijn, dat er licht zal zijn temidden van de duisternis. Zo willen we nu dit woord gebruiken. Dikwijls zien wij met bezorgdheid de oude dag tegemoet. Maar wij vergeten, dat het ten tijde des avonds licht zal wezen. Spurgeon heeft daarover gezegd: "Voor vele gelovigen is de ouderdom de beste tijd huns levens, want al zijn er vele gebreken, de Heer blijft dezelfde.

"Tot de ouderdom zal Ik dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe, zal Ik u dragen." Spurgeon vervolgt: "Het vuur der jeugd wordt niet meer gevonden op het altaar van de grijsaard. Maar het wezenlijk vuur van ernstig gebed is gebleven. De ondergaande zon schijnt groter te zijn. dan wanneer zij bovenaan de hemel staat. In een glans van heerlijkheid kleurt zij al de wolken, die haar omringen. De rijpe vruchten der ervaring worden op de avond des levens gevonden, en de ziel bereidt zich voor op de rust." "Gods kinderen zullen het licht ook in de dag des doods genieten! De nacht is ver gevorderd, en de dag is nabij!"

J. N. Voorhoeve