CHRISTUS IS OPGESTAAN!

 

DOOR A. J. TH. JONKER

Christus is opgestaan!
Zijn smaadheid geweken.
Zijn glorie gebleken,
Zijn trouw verstaan.

Christus is opgestaan!
De vloek is verdwenen,
de zege verschenen.
O, neemt haar aan!

Christus is opgestaan!
Nu wordt ons het sterven:
den hemel beŽrven.
Hij brak ons baan.

Christus is opgestaan!
de dood overwonnen,
het leven begonnen!
Bidt Hem dan aan!

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht