OUDE LIEDEREN DIE ALTIJD NIEUW BLIJVEN

 

"Die mijns harten vrede zijt."

 

Die mijns harten vrede zijt,
En de eenig ware ruste,
Reine bron van klare lusten.
Zuivre zon van zaligheid -
Laat mij willen en niet willen,
Wat Gij wilt en niet en wilt,
Blijde gaande door het stille
Leven in Uw vre verstild.
Buiten U is niets dan strijd,
Niets dan moeiten, niets dan zorgen -
Laat mij, in Uw rust geborgen,
Slapen gaan in eeuwigheid.

 

JACQUELINE v.d. WAALS

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht