'K WIL JEZUS ZIEN!

'k Wil Jezus zien
Met eigen oog.
Dra neemt Hij ons
Tot Zich omhoog.

'k Wil Jezus zien,
Mijn Heiland trouw.
O, Jezus! kom,
Dat 'k U aanschouw!

'k Wil, Heer, U zien;
Gij hebt mij lief!
'k Wil tot U vlin;
Ik heb U lief!

'k Wil Jezus zien,
Dien ik vereer,
Hm hulde bin,
Mijn dierb're Heer!

'k Wil Jezus zien
In heerlijkheid,
Waar Hij ook mij
Heeft plaats bereid.

'k Wil Jezus zien.
Kom haastig, Heer!
O, toef niet lang;
Kom spoedig weer!

J. L. K. R.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht