De DrieŽenige God mŤt ons.

Wanneer God u een Vader is,
dan zal de zwartste duisternis
u nimmermeer verschrikken.
Leer kind te zijn,
en ī't Vader mijn"
zal uwe ziel verkwikken.

Wanneer de Heer uw Heiland is,
dan wijkt al uw bekommernis,
want Jezus droeg uw zonden!
Hij ging in 't graf,
lei 't leven af,
en heeft den dood verslonden!

Wanneer Gods Geest uw Gids mag zijn,
dan zal verzoeking, angst en pijn
voor u het licht niet dooven!
In God gerust,
zult gij bewust
dan God DrieŽenig loven!

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht