VOOR BEDROEFDEN.

 

Hef omhoog de vochtige oogen!
Hef omhoog het lijdend hart!
Licht valt uit de hemelbogen
Op het raadsel van uw smart.

 

Schijnt, bij al uw leed en zorgen,
't Leven bitter soms en kwaad:
't Nachtlijk donker baart den morgen,
Vreugde kiemt uit tranenzaad;

 

Uit verlies wordt winst geboren,
Uit den dood staat 't leven op,
Van de bloeme "hemelvrede"
Is het aardsche leed de knop.

 

Hef omhoog de vochtige oogen!
Hef omhoog het lijdend hart!
God zal eens uw tranen drogen;
God ontraadselt eens uw smart!

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht