OP DEN BERG.

"Op den Berg" daar vindt de ziele
Rust en vre, daar grijpt zij moed.
"Op den Berg" na moeite en lijden
Rust zij uit van 't vele strijden.
"Op den Berg," dr is het goed!

Maar niet altoos mag zij toeven
"Op den Berg." - De vlakte wacht;
Dr de taak aan alle zijden,
Dr de smarten, dr het lijden,
Dr de zonde, in al haar kracht.

Daarom dus in 't moeilijk leven
Dikwijls "op den Berg" getoefd.
Hij, de Heer, gft hun, die vragen.
Wil in moeite en strijd steeds schragen.
Geeft aan elk, wat hij behoft.

"Op den Berg" dr wordt gevonden
Levenslust en levensmoed!
Dr de kracht gezocht voor 't strijden,
Dr volharding in het lijden.
"Op den Berg," dr is het goed!

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht