1 Petrus 5 : 7.

 

Mijn Vader, ja, ik weet,
Dat Gij mij nooit vergeet.
In U ben ik geborgen,
Op U werp ik mijn zorgen
En kniel aan Uwe voeten neer.
Gij zorgt voor mij, getrouwe Heer!

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht