UIT VERLIES WINST.

Hoog heeft God Zijn arm verheven
Uit de duisternis komt licht,
Uit den dood verschijnt het leven,
Uit het graf een vreugd-bericht.
Uit de droeve tranen blijheid,
Uit de koude warmte en gloed,
Uit de slavenboeien vrijheid,
Uit verlies de winst voorgoed.

Voor de zonden ligt verzoening,
Voor de straf genā gereed,
Voor de grootste schuld voldoening,
Troost voor diep berouw en leed;
Voor het zwoegen in ellenden,
Dood in ongerechtigheid,
't Leven Gods, dat nooit zal enden,
Zijn verlosten toebereid.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht