TROOST IN SMART.

 

Ja, zwaar hebt Gij Uw kind beproefd,
Ach Heer, zoo zwaar.
En nochtans word ik, hoe bedroefd,
Uw hand gewaar,
Die mij vol trouwe liefde leidt,
Zelfs zegen in de smart bereidt.

 

Alléén kan ik niet dragen, Heer,
Het groote leed.
Toch ondervind ik telkens weer,
Dat Gij het weet,
Hoe smart en strijd mijn ziel vervult. -
Gij zijt mijn Heiland, vol geduid.

 

Mijn ziel, gedenk het troostrijk woord:
Dra komt de Heer!
Als de bazuinklank wordt gehoord,
Verschijnt Hij weer.
Dan eindigt scheiding, smart en strijd -
Gods kindren zijn in heerlijkheid!

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht