EEN GOEDE KEUZE.

 

"Begeer" - zoo sprak de Heer
Tot Salomo weleer -
"Begeer wat 'k u zal geven?"
Zijn antwoord was oprecht:
"Wil Heere! aan Uw knecht
De ware wijsheid geven.
'k Ben jong en teer, 'k ben zwak en klein,
Wil Gij mijn Raad en Leidsman zijn
Geef mij verstand, dat 'k U ter eer
En hun tot heil Uw volk regeer."

 

Wees gij als hij gezind,
Eenvoudig als een kind;
Wees klein in eigen oogen.
Hij, die de kleinen mint,
In hen Zijn vreugde vindt,
Wil needrigen verhoogen.
Zoek wijsheid dan als 't hoogste goed;
Want wijsheid sterkt, bewaart, behoedt!
Vergeet het nooit: den Heer te vreezen
Moet steeds 't begin der wijsheid wezen!

F. D.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht