1898 -- B E D E -- 1923

 

Opgezonden voor onze Koningin bij haar
Regeerings-jubileum.

 

Och, blijf met Uw genade
Heer Jezus, haar nabij,
Opdat haar nimmer schade
Des vijands heerschappij.

 

Och, licht haar met Uw klaarheid
Gij, licht der wereld voor;
Omgord haar met de waarheid,
Dan blijft zij in het spoor.

 

Och, blijf haar met Uw zegen
Nabij, schatrijke Heer.
En zendt op al haar wegen
Uw kracht en goedheid neer.

 

Och, blijf met Uwe hoede,
Haar bij, o sterke Held,
En keer des vijands woede,
Des werelds boos geweld.

 

Och, blijf haar met Uw trouwe
Nabij, God, goed en groot!
Op Wien haar harte bouwe
In allen nood en dood!

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht