VORSTELIJKE VOORBEELDEN.

 

Eenige jaren geleden heeft de tweede zoon van den koning van Zweden afstand gedaan van zijn rechten als koningszoon. Hij wilde geen kroonprins worden, daar hij zich geheel wilde wijden aan den dienst des Evangelies.

We weten, hoe onze Koningin meermalen haar liefde heeft geuit voor het heerlijk Evangelie van den Gekruiste. Deze vorst, Prins Oscar Bernadotte, heeft gemeend, zich geheel van het Koningschap te moeten terugtrekken om zich te stellen in den dienst des Evangelies.

Heerlijke voorbeelden!

Navolgenswaardig.

Willen we niet leeren van onze Koningin, om met moed te getuigen van onzen Jezus? Op school. Onder onze bekenden. Te midden van hen, die vijandig zijn, en spotten met de blijde boodschap des heils? Laat het ons aan allen aanzeggen, dat zij met hun woorden en vragen naar Golgotha moeten gaan. Dat het moet zijn of worden ook bij hen Christus vr alles.

En zijn er niet onder ons, die van Prins Oscar willen leeren, zich meer of geheel te geven aan de prediking van het Evangelie? Eenige jaren geleden zeide deze Prins te Karlsbad: "Wat mij betreft, ik moet erkennen, dat de hoogste eer, die ik kan begeeren, is: een getuige van Jezus te zijn. Men meent soms, dat iemand in mijn positie altijd gelukkig is. Het is zoo niet. Maar sinds de Heer Jezus bezit nam van mijn hart, gevoel ik geen onvoldaanheid meer. Zijn liefde te toonen in mijn woorden en gedrag, is nu mijn levensdoel. En ik moet zeggen tot allen, die naar mij willen luisteren, dat het een vreugde is Jezus te dienen, ja, een groote vreugdel"