Romeinen 8 : 28.

En lost zich 't raadsel hier niet op
der tranen, die gij hebt geweend -
In 't land vol eeuw'gen zonneschijn,
dr ziet gij, hoe God 't heeft gemeend.

Ja, menig hier verbroken band,
wat hier zich scheidde, is daar vereend.
En wat geen menschenhart verstond -
't wordt dr gezien, hoe 't was gemeend.

O mor dan niet, houd 't vragen in,
wees aan uw wil en wensch gespeend.
God kent den weg en kent het doel,
Eens ziet gij, hoe Hij 't heeft gemeend.

Vorig gedicht

Volgend gedicht