UW WOORD.

Zie, wij zitten aan Uw voeten,
Meester, spreek tot ons Uw woord,
Zie, hoe onze ziel begeerig
Naar Uw levenswoorden hoort.
Laat ons heden naar U luistren
Met oprechten kinderzin;
Schrijf Gij Zelf het woord des levens
Diep in onze harten in.

Als Gij, Heer, 't verstand ons opent
En het hart ons toebereidt,
Dan vermeerdert onze kennis
Van Uw wondre heerlijkheid.
Ja, Uw Woord, dat reeds verjaagde
Onzer harten duisternis,
Moge ook verder ons verlichten,
Maken onzen gang gewis.

Neen, geen last, dien Gij ons oplegt,
Zal voor ons bezwaarlijk zijn;
Alles wat voor U niet goed is,
Zal ons licht ontbeerlijk zijn.
Help ons, dat wij trouw bewaren
Wat Gij ons in 't harte geeft,
En laat velen ondervinden,
Dat Uw Woord, o Heiland, leeft.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht