Tot hiertoe heeft de Heer geholpen!

 

Tot hiertoe heeft de Heer geholpen!
In elken nood stond Hij ons bij;
Zijn machtige arm wou ons beschermen;
Hij deed ons wand'len aan zijn zij.

Tot hiertoe heeft de Heer geholpen!
Zijn goedheid kent noch paal noch perk;
Hij schonk ons duizend zegeningen;
Zijn liefde is als de dood zoo sterk.

Tot hiertoe heeft de Heer geholpen!
Hij gaf ons krachten tot den strijd;
Bij onze vele struikelingen
Bleef Bij tot helpen steeds bereid.

Tot hiertoe heeft de Heer geholpen!
Genade steunde ons keer op keer;
Onwankelbaar zijn Gods beloften;
Geen trouwer God, dan God de Heer.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen,
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid;
Wat ook verander' of verkeere,
Hij blijft Dezelfde t' aller tijd.

Dies buigen we ons aanbiddend neder
Voor U, o onze Heer en God!
Aan U vertrouwen wij ons leven,
De toekomst en geheel ons lot!

H. C. V.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht