Lezers schrijven

 

We zijn opnieuw aan het einde gekomen van een jaar. Het is in mijn hart allen te bedanken voor de trouwe toezending van uw zeer gewaardeerd blad. Nuttig ook om met de meningen van Hollandse broeders op de hoogte te blijven. En voor het praktische leven van gelovigen in een steeds meer duistere omgeving ons tot het Licht dezer wereld te richten. Daarvoor is, behalve Schriftkennis, ook nog wat anders nodig te weten. Al met al dankbaar voor de inhoud van de Bode (…). Het is beter de toekomst met vreugde af te wachten (door genade is dat zo) dan te jammeren: 'mens, 'k hou 't geen dág meer uit hier beneden'. Eigen belang. Tenslotte wens ik u allen goede feestdagen toe, kerstdagen en nieuwjaar, en, wat de Bode betreft, wijsheid om door te gaan in dezelfde richting.

 

B. Lammers, Lausanne (Zwitserland)