Tussen neus en lippen

J. Ph. Fijnvandraat

De biechtstoel

In de bijbelstand te Bovenkarspel stond hij weer voor onze neus - de gelovige uit de R.K. kerk, die ons daar elk jaar pleegt te bezoeken. Na hartelijke begroeting volgde een heel gesprek, waarin hij o.a. meedeelde nogal eens mee te werken aan het als gids rondleiden van toeristengroepen langs de bezienswaardigheden van een van de mooie oude stadjes in Noord-Holland. Een vast punt op het route-programma was daarbij het bezoek aan een oud R.K. kerkgebouw.

Wijzend op de mooi geciseleerde biechtstoel vroeg een dame uit een gezelschap toeristen: 'Die wordt zeker niet meer gebruikt?' Onze gids antwoordde: 'Toch wel mevrouw'. 'Maar dan toch zeker heel wat minder dan vroeger?' 'Inderdaad mevrouw, maar dat komt omdat de mensen heel wat minder prijsbewust zijn geworden!'

Die opmerking wekte bij het hele gezelschap grote verwondering. De reakties klonken op: 'Hoe bedoelt u dit nou?' 'Wat wilt u daarmee zeggen?'

'Kijkt u eens dames en heren, als je met een last in je leven op je geweten rondloopt, kun je hier gratis ingaan, om hem kwijt te raken. Maar tegenwoordig gaan de mensen liever een reeks bezoeken bij de psychiater afleggen tegen f 50,- per uur'.

 

Met vele protestanten wijzen wij de rooms-katholieke biechtpraktijk, onschriftuurlijk als ze is, beslist af. Toch luisterden we met grote belangstelling naar deze man. Er viel wel degelijk iets te leren! Zou niet menig protestant, en ook menigeen uit de lezerskring van dit blad, zich een verkrampt geloofsleven en een ontregeld zenuwgestel hebben bespaard, als hij of zij het voorbeeld van David had gevolgd? Dat voorbeeld van een juiste 'biecht'-praktijk zien we in zijn eigen woorden, opgetekend in Ps. 32 : 5: 'Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden ' Alleen op die basis is het mogelijk dat God ons 'hergeeft de blijdschap over het heil' (Ps. 51 : 14). Een blijdschap die gepaard gaat met een ootmoedige zekerheid 'Gij vergaaft de schuld van mijn zonde' (Ps. 32 : 5).