Operatie Informatie

Wijsheid uit het Spreukenboek

 

E. OUWENEEL

(1)

 

Onder deze kop willen we samen luisteren naar wat de Geest van God ons in het Spreukenboek heeft te zeggen.

Dat kan een lange weg worden als de Heer Jezus nog niet komt en de nodige tijden kracht geeft, omdat in deze bundeling een oceaan van wijsheid op ons afkomt. Voor iedereen - jong en oud en alle leeftijden daartussen - en voor alle denkbare situaties. In goede en kwade dagen.

 

De Spreuken hebben ons aangaande onze handel en wandel als christenen ongelooflijk veel te bieden. U zult dat zelf ongetwijfeld ontdekt hebben.

Met de hulp van de Heer willen we dit boek vers voor vers onder de loep nemen. Het mag dan deel uitmaken van het oude testament, het is een van de 66 boeken van de bijbel, het eeuwige Woord van God en DUS aktueel. Dat wil zeggen: direkt en konkreet toepasbaar op mijn, uw en jouw leven. Hier en vandaag. Bovendien mogen wij deze wijsheid op ons af laten komen in kombinatie met de mťťr-openbaring in het nieuwe testament.

Deze samengebalde wijsheid van 31 hoofdstukken met gemiddeld 30 verzen presenteert zich als "De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van IsraŽl" (l:1).

Dat geldt voor de hfdst. 1 t.m. 24: Van hfdst. 25 t.m. 29 zegt de bijbel: "Ook dit zijn spreuken van Salomo" (25:1). Hfdst.30 begint met: "De woorden van Agur de zoon van Jake". En boven hfdst. 31 lezen we: "Woorden van LemuŽl, de koning van Massa, waarmee zijn moeder hem vermaande". Dit zijn de horizontale kanalen waardoor deze wijsheid van God is gestroomd om gestalte (kristallisatie in woorden) te krijgen in onze bijbel. Het "langste" kanaal is in ieder geval koning Salomo. Niet zo maar iemand. Koning, ja, de zoon van David bovendien, maar in de eerste plaats een man, die toen de HERE tot hem zei: "Vraag, wat zal Ik u geven?", antwoordde - en ik zeg het nu met mijn eigen woorden: "ik weet niets, in mij is geen kracht, help mij om naar U te luisteren" (1 Kon. 3: 6-9).

Hoe God daarop heeft gereageerd, lezen we in 1 Kon. 3:12 en 4:29, 30, Slaat u deze plaatsen wel even op.

Het is mijn diepe overtuiging dat onze God in principe ook ten opzichte van ons als gelovigen op identieke wijze Zich wil doen kennen. De vraag is: willen wij echt Hem soeverein laten in ons leven? Leeft deze belijdenis oprecht in ons hart: U bent HEER?

God gaf Salomo wijsheid. God gaf. Het gaat om wijsheid van God. Ze komt dus van boven. Daarvan heeft Jakobus iets heel belangrijks gezegd: "De wijsheid die van boven is, is in de eerste plaats REIN" (3:17). De bron is rein, wat zij geeft is rein en toegepast door gelovigen bij een wandel in het licht, effektueert zij reinheid.

In deze onreine, door Satan begoochelde wereld informeert onze God ons hoe wij op geestelijk-verstandige wijze - hier op aarde onder de zon - kunnen (moeten, behoren te) opereren. Hoe wij ons als gelovigen krachtens Goddelijke voorlichting kwa handel en wandel dienen te openbaren.

De eerste beginselen van de wereld hebben een schijn van wijsheid, zegt ons de brief aan de Kolossers (2: 20-23). Dit houdt in dat je heel gemakkelijk in de war gebracht kunt worden. Daarom is het van het grootste gewicht Gods informatie te kennen en te verstaan.

God geeft duidelijk licht via het Spreukenboek. Groen, oranje en rood. Op deze kleuren moet je letten: "Ziet dan nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen" (Ef. 5:15). Als we echt acht geven op het Woord van God lopen we nooit gevaar aan kleurenblindheid te (gaan) lijden. Dan weten we heus wel te onderscheiden en naar de kleurendiversiteit te handelen.

Nogmaals: er IS licht. Goddelijk licht voor mensen die leven uit God mogen hebben.

De wijsheid van God is zo klaar en zo duidelijk verstaanbaar voor wie wil zien en horen, dat we te allen tijde er voor bewaard kunnen blijven om te verdwalen, om af te glijden en in de filosofie van Satans dienstknechten verstrikt te raken (2 Kor. 11:14).

We hebben in de bijbel een uitermate praktisch handboek. En ik denk dat er weinig problematiek zal zijn die niet in het Spreukenboek is aangesneden. Verkeersproblematiek met de bijbehorende kleuren (2 Kor. 1:12).

Zo de Heer wil hopen we de volgende maal met Spr. 1:2 te beginnen.