Het gezag van de bijbel

Ter inleiding

Op zaterdag 22 november werd in Den Haag een konferentiedag gewijd aan het onderwerp: "Heeft de bijbel nog gezag?"
Om richting te geven aan de bespreking was dit onderwerp verdeeld in vier onderdelen, namelijk:

a) Wat getuigt de bijbel van zichzelf?

b) In hoever is de bijbel tijdgebonden?

c) Wat moeten we aan met de bijbelse mededelingen, die volgens onze logika tegenstrijdig zijn?

d) Hoe ligt de verhouding bijbel-wetenschap?

Deze vier punten werden door vier broeders ingeleid en daarna in bespreking gegeven. Wat we hierover publiceren is niet een letterlijke weergave van deze besprekingen. Ter wille van de plaatsruimte is de behandelde stof ingekort.
De volgorde van tekstverwijzingen is nog wel eens ingrijpend gewijzigd. Wat de grote lijnen betreft is het gesprokene echter vrij nauwkeurig weergegeven.