Correspondentie

 

Eind 1968 publiceerden we in ons blad twee artikelen onder de titel "De eenheid van de gelovigen", geschreven door J.G. Fijnvandraat. Als redaktie konden wij met de inhoud daarvan akkoord gaan.

In dit nummer vindt u een artikel onder dezelfde titel dat ons ter plaatsing werd toegezonden door een broeder, die over dit onderwerp een andere zienswijze weergeeft, maar anoniem wenst te blijven. Overigens niet nieuw, want de ingezonden tekst is hoofdzakelijk ontleend aan wat Ī 50 jaar geleden reeds in de "Bode" stond.

Neem, lees en beoordeel.

 

Op ons verzoek heeft br. J.G. Fijnvandraat de kopij onder de titel "IsraŽl en het evangelie" uitgebreid met een uiteenzetting over Romeinen 11. In een slotartikel zullen enkele belangrijke vragen die de inhoud van dit hoofdstuk oproepen, worden besproken.

 

In het artikel "De leugenpen der schrijvers" wordt een aktueel thema aan de orde gesteld: het gezag van de Schrift. Belangrijk voor jong en oud.

 

Moge de Heer zijn zegen geven op de lezing van het een en het ander.

 

Namens de redaktie

H.Medema