Correspondentie

 

Behalve in de jaren 1944 en 1945 is het voorzover mij bekend niet voorgekomen, dat de "Bode" met n nummer voor twee maanden verscheen. In de oorlogsjaren was dit nodig als gevolg van de papierdistributie. Nu is de reden alleen van praktische aard in verband met de vakanties van redaktie en administratie. De omvang van dit "Bode" nummer is dan ook 32 pagina's, zodat u wat de hoeveelheid kopy betreft niet tekort wordt gedaan. We hebben de artikelen ook gewoon verdeeld, zoals dat zou zijn gebeurd in twee aparte nummers. Zodoende vindt u in dit nummer enkele vervolgartikelen op verschillende pagina's gepubliceerd.

We vinden deze oplossing zelf niet ideaal, maar zagen geen andere mogelijkheid.

 

Aan "Isral" is in dit nummer meer dan gewone aandacht besteed. Niet met opzet. Twee broeders zonden kopij over dit onderwerp. De n, br. J. Ph. Buddingh, onder de titel "Roeping en toekomst van Isral", de ander, br. J. G. Fijnvandraat, met een uiteenzetting over Romeinen 9 tot en met 11. Dit laatste is een verdere uitwerking van een inleiding, door hem gehouden op een bijbelstudieweekend voor jongeren. De jongelui die de inleiding en bespreking daarover hebben meegemaakt, bevelen we de bestudering van deze artikelen speciaal aan. Er komen d.v. nog twee vervolgartikelen over dit onderwerp. Wie over de inhoud vragen heeft, kan ze richten aan de schrijver of aan de redaktie van ons blad.

 

In de rubriek "Uit de lezerskring" plaatsen we een reaktie van br. J. Ph. Fijnvandraat ter aanvulling en verduidelijking van ons kommentaar op het ingezonden stuk over "De ruimtevaart" (zie mei-nummer pagina 70, onder punt 3). We delen de mening die br. Fijnvandraat naar voren brengt en vertrouwen dat zijn opmerkingen verhelderend zullen werken.

 

Er zijn op de artikelen over "Echtscheiding" enkele brieven binnengekomen. De in het juni-nummer aangekondigde andere belichting van enkele punten over dit onderwerp kon helaas niet tijdig klaar komen voor dit gecombineerde nummer. We vragen belangstellenden nog even geduld te hebben tot we zo de Heer wil dit kunnen publiceren in september a.s.

 

Namens de redaktie

H. Medema