Correspondentie

 

We zijn blij dat br. J. van der Bijl uit Gent de moed gevat heeft enkele artikelen te schrijven over het onderwerp: "Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen". Het eerste artikel hierover staat in dit nummer. Het is meer dan een leerstellige behandeling van dit thema, het wil appelleren aan onze gezindheid en onze gewetens. Daarover bevelen wij de lezing er van aan voor jong en oud, voor broeders en zusters.

 

Er bereiken ons nog wel eens wensen om artikelen te publiceren over onderwerpen die liggen op het vlak van de praktische levenswandel, speciaal op het gebied van onze plaats in gezin en maatschappij. Tot dusver waren bij deze suggesties weinig of geen konkrete voorstellen. We zouden het als redaktie op prijs stellen te weten welke verlangens er wat dit betreft bij de lezers leven. Waar enigszins mogelijk zullen we met Gods hulp daaraan proberen te voldoen. Vandaar de herhaalde oproep: maak uw wensen aan ons kenbaar.

 

Tot slot een vriendelijk maar dringend verzoek van de administratie aan hen die het abonnementsgeld over 1969 nog niet hebben betaald. Helaas, dat zijn er honderden. Het is voor u zo'n kleine moeite een girobiljet of stortingsformulier te schrijven. U weet niet half hoeveel tijd het de administratie kost om onbetaalde abonnementsgelden te incasseren. Als u er enig begrip van had, u zou direct aan ons verzoek voldoen.

Hartelijk dank, bij voorbaat, aan hen die vr 1 mei a.s. f 10,- gireren op postrekening 959760 van H. Medema, Apeldoorn.

 

Namens de redaktie

H. Medema.