Vraag en antwoord

 

H. MEDEMA

 

S.S. te D. vraagt of de woorden in Kol. 2 : 7: "geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof" de geestelijke toestand van de gelovige aangeven, of dat er mee wordt bedoeld de geestelijke groei die hem moet kenmerken.

 

Antwoord

In deze verzen gaat het in de eerste plaats om dat wat onze wandel als gelovigen moet kenmerken. Wij die Christus Jezus de Heer ontvangen hebben, moeten onze wandel daarmee in overeenstemming brengen. Onze wandel moet in Hem zijn. zoals we elders vermaand worden in Hem te blijven. "Geworteld in Hem" duidt aan dat de oorsprong van ons geloof, onze zekerheid en vastheid hun grondslag vinden in Christus. De vruchten daarvan moeten echter zichbaar worden. Er moet groei bij de gelovige gezien worden. "Opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof" kan ook vertaald worden als "opgebouwd wordend" en "bevestigd wordend". Dat laatste zal het resultaat zijn van een wandel in Christus Jezus. "Geworteld in Hem" geeft dus onze positie aan, "opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof" wijzen op de geestelijke groei.