AANDUIDINGEN VAN SATAN IN DE BIJBEL

 

1 . Satan (tegenstander) (zie Job. 1 : 6 enz.).

2. Duivel (lasteraar of verzoeker) (zie Matth. 4 : 1 enz.).

3. Verzoeker (zie Matth. 4 : 3; 1 Thess. 3 : 5).

4. BeŽlzebul (zie Matth. 12 : 24; Mark. 3 : 22; Luk. 11 : 15 enz.).

5. Draak en grote draak (zie Openb. 12 : 9).

6. Oude slang (zie Openb. 20 : 2).

7. Overste van deze wereld (zie Joh. 12 : 31; 14 : 30; 16 : 11).

8. God van deze eeuw (zie 2 Kor. 4 : 4).

9. Overste van de macht der lucht (Efeze 2 : 2).

10. Belial (de nietswaardige) (zie 2 Kor. 6 : 15).

11. Brullende leeuw (zie 1 Petr. 5 : 8).

12. Engel des lichts (zie 2 Kor. 11 : 14).

13. Aanklager van de broeders (zie Openb. 12 : 10).

14. Mensenmoorder (zie Joh. 8 : 44).

15. Vader der leugen (zie Joh. 8 : 44).

16. De boze (zie Matth. 6 : 1 3 enz.).

P. G. V.

 

Voorgaande