Gebed

Geef, Heer, dat 'k met een dankbaar hart,
des zondags aan uw dis verschijn,
en 'k immer weer opnieuw mag zien,
hoeveel Gij voor mij wildet zijn.

Geef, Heer, mij een verlangend hart
als wij vergaad'ren om uw Woord,
en geen verkeerde zin in mij
de zegen, die Gij geeft, verstoort.

Geef, Heer, mij een vertrouwend hart,
als Gij mij oproept voor de stond
van het gezamenlijk gebed
en open Gij daar zelf mijn mond.

Geef, Heer, dat dit bijeenzijn toch
door ons meer worde gewaardeerd
en dat door trouwe opkomst ook
hierin uw naam worde geŽerd.

H.W.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht