Vandaag

Geen meerdre last hebt gij te dragen
dan u vandaag wordt opgelegd
en verder hebt ge niet te vragen,
dan wat God heden tot u zegt.

Niet verder dan vandaag te zorgen
heeft God u vriend'lijk toegedacht.
Wat morgen komt en overmorgen
ligt nog verborgen in zijn macht.

Vandaag reeds effent Hij uw paden,
vandaag reeds draagt Hij ook uw last.
Dat Hij u sterken zal door zijn genade,
het staat vandaag reeds bij Hem vast.

Zijn licht straalt voor u in het heden,
vandaag drenkt Hij u uit zijn bron.
Vandaag schenkt Hij u zijne vrede,
draal niet, treed heden in zijn zon.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht