Het land van IsraŽl

Wij moeten de buitengewone veranderingen die in Palestina plaatsvinden, ongetwijfeld zien als een voorbode van de wederkomst van de Heer Jezus.

Het herstel van de staat IsraŽl kunnen we niet scheiden van het land waar dit feit voltrokken zal worden. Het land van IsraŽl is het meest verbazingwekkende land ter wereld.

Hier volgen enkele bewijzen:

  1. Het is het enige land ter wereld, dat God door belofte en verbond aan een bepaald volk heeft geschonken (Gen. 12 : 7 en 15 : 18).

  2. De geografische positie van het land is uitzonderlijk, want geen ander land verbindt drie werelddelen met elkaar.

  3. Het land was door God verkoren om de geboortegrond te worden van zijn geliefde Zoon.

  4. Het is een land waarop de ogen van God bestendig gericht waren, van het begin des jaars tot het eind (Deut. 11 : 12).

  5. Er is geen land ter wereld, dat voor de toekomst zulke beloften van grote zegen heeft (Ezech. 36 : 8-11).

  6. Het is het enige land waarvan God beloofd heeft dat Hij zijn oude volk daarin terug zal voeren (Jer. 30 : 3; Ezech. 28 : 25: Amos 9 : 14, 15).

  7. Het is het land, welks toekomstige zegeningen verbonden zijn met de komst van de Heer Jezus, om als koning te regeren en waarop Hij het eerst zijn voeten zal zetten (Zach. 14 : 4).

  8. Het is het enige land ter wereld dat het centrum zal zijn van "wereld"-aanbidding (Zach. 14 : 16).