Hij geeft meer genade

"Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade…"

Hij geeft meer genade, als zwaarder de last drukt,
Hij zendt ons meer kracht, naar meer d' arbeid vermoeit.
Bij naad'rende droefheid voegt Hij zijn vertroosting;
bij zorgen, die wassen, zijn vrede, die groeit.

Als wij hebben uitgeput al onze voorraad
van kracht en geduld, eer de dag is gedaald,
dan schenkt onze Vader uit eeuwige bronnen
zijn kracht, zijn genade, die nimmermeer faalt.

Geen grens voor zijn goedheid, geen maat voor zijn gunsten,
zijn macht neemt geen einde, zijn rijkdom geen keer.
Gena voor genade geeft Hij ons in Christus:
Hij geeft ons, en geeft ons en geeft altijd weer!

E.V. v. 0.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht