Dienen

"Zonder Mij kunt gij niets doen."

Joh. 15 : 5.

 

Liefde tot Jezus zet de mens aan het werk.

Het ware dienen is een gevolg van het kennen van Hem.

O, dat er meer arbeiders gevonden werden, die Christus naar de mening des Geestes aan de zielen bekend maakten!

Het is geen kleine zaak, geroepen te worden, het evangelie te verkondigen. De goedkeuring van de mensen is nog niet die van God, ofschoon God haar gebruiken kan om de waarheid ingang te doen vinden. Maar als we alleen op de uitkomst letten, zijn we verwijderd van de bron en kan dit een valstrik worden.

Zoek voor uw werk 's Heren aangezicht, en steun op Hem. Werken is een gunst, die ons verleend is. Laat de vrede Gods en Zijn genade u genoeg zijn, en ga dan heen, om die vrede te verkondigen aan de zielen. Dit is waarlijk dienen. Men mag er heel moe van worden naar het lichaam, maar men gevoelt zich gedragen en gelukkig. Men rust in de schaduw van Gods vleugelen en neemt getroost zijn taak weer op.

Hoe weinig bezitten we van de geest van Christus, in Wiens kracht wij de listige omleidingen en strikken van Satan zonden kunnen teniet doen!

Alleen het blijven dicht bij Jezus kan ons kracht geven. Ik ben bang voor veel geestelijke arbeid zonder veel geestelijke gemeenschap.

Hoe nodig is het, dat we het in ons werk alleen van Gods Geest verwachten, en hoe eenvoudig is het, als we dit doen. De moeilijkheden van het werk zonder Christus doen ons hart verschrompelen en maken ons zo licht enghartig en onbekwaam om met een blij getuigenis Gods liefde aan de zielen bekend te maken.

 

J. N. Darby