Een woord voor beproefden en bedroefden

 

"Er is wel niemand, wie de beproeving bespaard wordt, al komt de één gemakkelijker door dit leven dan de ander. Maar - het is alles slechts "voor een kleine tijd" en - "zo het nodig is."

Christus verbrijzelt nooit, dan ons daarna te helen en de ziel nauwer aan Zich te verbinden.

Een weinig meerdere ervaring van Zijn liefde is al het verdriet dezer wereld waard. Er is niets, dat hiermede gelijk te schatten is. In elke toestand, waarin de gelovige verkeert, mag hij tot God gaan om hulp.

 

Uit: "Goudkorrels" tiende week blz.: 38-39.