Hoe kan een opwekking komen?

 

Wenst u een opwekking?

Nu, de Heer Jezus verlangt er ook naar. Hij wil het bewerken! Ook in onze tijd kan Hij een opwekking geven. Als wij het allen ernstig begeren, zal het geschieden, maar dan moeten we aan de voorwaarden willen voldoen.

Om een opwekking te verkrijgen, is er allereerst verootmoediging nodig en zelfveroordeling. Onze bede zij: "Heer, geef een opwekking, en begin bij mij!" Dan zal het aan ons gezien worden, en er zal van ons iets uitgaan. We zullen dan ook trouw de samenkomsten bezoeken, en ophouden critiek te oefenen en kwaad te spreken van anderen.

Vraag uzelf eens af: wat kan ik er voor doen?

Misschien dit, dat wij er dagelijks voor bidden, want dit is reeds zeer veel. "Het krachtig gebed eens rechtvaardigen vermag veel." (Jak. 5 : 16b.)

In ons gebed behoren wij, zoals gezegd, ons allereerst te verootmoedigen. Wij kunnen belijden, al wat we gedaan of nagelaten hebben te doen. En dan mogen wij in geloof veel vragen. Voor ons persoonlijk leven, doch ook voor anderen. Dan kan de Heer wonderen gaan doen!

Ook door iets na te laten, kunt ge medewerken. Als een andere broeder iets zou doen, of zeggen, wat ons verkeerd voorkomt, zijn we geroepen er met hem over te spreken. Dat is Gods wil. Maar we hebben er dan wel aan te denken, dat we er niet met anderen over praten. We vergeten zo licht het goede in iemand te zien, en laten zo gemakkelijk het volle licht vallen op iemands fouten.

En wat het vergeven aangaat, als ons iets aangedaan is: de Heer heeft alles verdragen en heeft zelfs gebeden aan het kruis voor Zijn vijanden. Laat ons vooral ook denken aan dat ernstige woord van onze Heer: "Indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven." (Matth. 6 : 15.)

 

W.v.S.