Enkele nieuwe dingen

 

 1. Een nieuwe weg. Hebr. 10 : 20.
  (Een nieuwe toegang, waardoor wij tot God mogen naderen)
   

 2. Nieuwe zakken. Lukas 5 : 38.
  (Geen reparatie van het oude, maar een nieuwe generatie)
   

 3. Een nieuw kleed. Lukas 5 : 36.
  (Gerechtigheid van God, niet een gerechtigheid verkregen door de wet of de werken, maar door het geloof. Rom. 5 : 2)
   

 4. Een nieuw gebod. Joh. 13 : 34.
  (Zie ook 1 Joh. 3 : 23b)
   

 5. Een nieuwe blijdschap. Gal. 5 : 22 en Joh. 15 : 11.
  (Dit is een blijdschap, die de wereld niet kent)
   

 6. Een nieuwe naam. Openb. 2 : 17.
  (Een geheel nieuw karakter)
   

 7. Een nieuw lied. Openb. 5 : 9.
  (Nieuw in tegenstelling tot de liederen der oude bedeling)
   

 8. Een nieuw Jeruzalem. Openb. 21 : 2.
  (Een nieuw middelpunt)
   

 9. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Openb. 21 : 1, 2 Petr. 3 : 13.
  (In het 1000-jarig Vrederijk zal de gerechtigheid heersen, Jes. 9 : 6, 32 : 1, Jer. 23 : 5. In de eeuwige toestand zal de gerechtigheid wonen op de nieuwe hemel en aarde)

 

(Vertaald.) J.G.F.