BEKWAAM UZELF

 

Welk een zegen is er in gelegen, als broeders er naar streven, hun Schriftkennis uit te breiden. Vooral noodig is dat voor hen, die zich geroepen achten tot 's Heeren dienst. Een goed vakman en een goed zakenman weten, dat zij zich voor hun taak moeten bekwamen. Zoo moeten ook zij. die gaven hebben ontvangen. die graven ontwikkelen. Hoe meer kennis men vergadert van zijn eigen taal en van andere talen, hoe meer schatten uit het Woord men kan vergaderen om daarmee anderen te dienen.