TIEN WENKEN

 

  1. Zeg niets, waarvan gij niet gaarne zoudt willen, dat God het hoort. (Ps. 141 : 3.)

  2. Zing niets, waarvan gij niet weet, dat het aangenaam klinkt in de ooren Gods. (Ef. 5 : 19.)

  3. Schrijf niets, waarvan ge niet zoudt willen, dat God het las. (2 Kon. 19 : 14.)

  4. Denk niets, waarvan ge niet gaarne zoudt willen, dat God het wist. (Ps. 139 : 4.)

  5. Lees niets, dat een van Gods dienstknechten niet, met u zou kunnen lezen. (Hand. 8 : 30.)

  6. Zie naar niets, waarop Gods oog niet met welgevallen rust. (Ps. 119 : 37.)

  7. Ga nergens heen, waar gij niet gaarne door God gezien zoudt worden. (Ps. 139 : 3.)

  8. Doe alles ter eere Gods. (1 Kor. 10 : 31.)

  9. Besteed uw tijd nooit z, dat God tot u zou moe ten zeggen: "Wat maakt gij hier?" (1 Kon. 19 : 13.)

  10. Leef als Henoch en Abraham in de tegenwoordigheid Gods. (Gen. 5 : 24; 24 : 1.)