GEDACHTEN

Elkander de voeten wasschen, vinden we in theorie heel mooi. Maar elkander de ooren wasschen, bevalt ons in de praktijk toch beter.

In plaats van het koele water, waarmede de voeten moeten worden gewasschen en verfrischt na het bewandelen van een stoffigen, vermoeienden weg, gebruiken we soms heet water, dat verwondt. - Gods Woord toedienen aan onzen medebroeder is nuttig. Maar vaak dienen we het z heet toe, dat het leed doet.

Het water van een voetbad moet niet over het hoofd worden uitgestort. - Velen gebruiken het Woord, maar niet op de rechte wijze. Ze wasschen er de voeten niet mee.

Het Woord kan in liefde worden toegepast op hart en geweten. Maar men kan er ook mee slaan. Het Woord is in beide gevallen hetzelfde. Het verschil ligt in de wijze, waarop men er zich van bedient.