EEN UITZICHT VER.

 

O Vader - God - Uw weg leidt vaak Uw kind door 't duister.
Aan ons het volgen steeds - en 't stil zijn en vertrouwen;
Want al die donkerheid omsluit toch maar Uw luister
En op Uw liefd' en trouw daar kan men vast op bouwen.
Als Gij ons iets ontneemt, wilt Gij ons 't meerdre geven,
Gij sluit een deur voor ons - een venster opent gauw
Met, o, veel ruimer blik op hooger, rijker leven,
En met een uitzicht ver - vèr boven 's hemels blauw.

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht