OPEN VENSTEREN.

 

Een zieke, die ontzaglijk veel pijnen lijdt, zei dezer dagen, nadat met haar en haar familie gebeden was, met luide stem: "Eeuwig zij U dank gebracht, Jezus, 's Vaders Eengeboorne!" Met de eene hand, die niet stijf was, wees zij omhoog, en zei: "Daarop leg ik allen, die medegeholpen hebben, mij meer dan vijf en twintig jaar geleden tot Jezus te leiden." En toen: "De vensteren des hemels zijn geopend, en mijn schuren vol met zegen. Ik ben rijker dan de koning van Engeland, ook al zou deze een Christen zijn. Want van alle kanten word ik door de liefde der broeders en zusters omgeven, en ik kan de zegeningen niet tellen."

Het is zoo gelukkig, als de vensters des hemels voor ons geopend worden. Dit voorrecht is ons deel, als we in onze gezonde dagen onszelf en het onze den Heer hebben gewijd. (Mal. 3 : 10.)

Daartoe moeten ook in ons huis "open vensters" zijn. DaniŽl had ze in zijn opperzaal. "Open vensters tegen Jeruzalem aan." En driemaal daags bad hij er op zijn knieŽn, en deed belijdenis voor zijn God.

Kennen we de open vensteren des hemels, waar we inblikken en met onze gebeden en dankzeggingen ingaan; en waaruit wij ook de zegeningen verwachten op Gods belofte?