GIJ WEET ALLE DINGEN.

 

Heer, Gij weet alle dingen,
Gij kent mijn hart geheel.
Gij weet, dat ik U liefheb,
al is er nog zooveel
dat Ge in mij moet verbreken,
omdat het U mishaagt.
't Is daarom, dat mijn ziele
om heiligmaking vraagt.

 

En als Gij tot mijn lout'ring
beproeving kiest of leed,
bepaal dan mijn gedachten
bij 't geen Gij voor mij deedt.
Dan zie 'k U biddend strijden
en lijden zonder klacht,
toen Gij voor mijne zonden
U Zelf ten offer bracht.

 

Ja, Gij weet alles, Vader!
Gij weet ook, dat Uw kind
zoo gaarne U wil toonen,
dat 't waarlijk U bemint,
dat 't rustig en blijmoedig
wil gaan, waar Gij het leidt,
terwijl 't met dank- en loflied
Uw Vaderhart verblijdt.

 

Waar ik soms in mijn leven
naar het "waarom" U vroeg,
daar leerdet Gij mij zwijgen,
en 't is mij nu genoeg,
dat Gij het weet; Uw liefde
bepaalt mijn weg en lot.
'k Geef alles in Uw handen,
mijn Vader en mijn God!

 

N. C. O.

Vorig gedicht

Volgend gedicht