GEDACHTEN.


Geen geestelijke opwekking heeft duurzame uitwerking, indien ze niet door Gods Woord wordt gevoed. Degelijk Schriftonderzoek, niet alleen wat de leer betreft, maar ook in zijn aard en gevolgen voor het praktische leven, is zoo noodzakelijk voor de zielen. We moeten niet overgenomen waarheden hebben, maar zelf de waarheden kennen en er in leven. Wat hebben we aan hetgeen omgaat buiten het hart?

MOODY.

Wij houden vaak bidstonden. En dit is gelukkig en goed. Maar er is iets, even gewichtig als het gebed, namelijk Bijbelstudie, zoodat wij ons het Woord Gods geheel eigen maken. Wanneer ik bid, spreek ik tot God. Wanneer ik in den Bijbel lees, of er uit hoor lezen of spreken, spreekt God tot mij. En is het niet minstens van evenveel belang, dat God tot mij spreekt, dan dat ik tot Hem spreek?

MOODY.