MIJN OOG ZAL OP U ZIJN.

"Mijn oog zal op u zijn;
Mijn hand zal u geleiden!"
Z luidt het woord van Hem,
Wiens trouwe eeuwig is;
Die, wt u ook ontvalt,
Al zouden allen scheiden,
Vertroostend tot u spreekt:
"Wees van Mijn trouw gewis."

"Mijn oog zal op u zijn,"
Zoo spreekt Hij tot uw ziel,
"Treedt moedig voort op 't pad,
Waarlangs Ik u zal leiden.
Mijn trouw houdt eeuwig stand,
Schoon alles u ontviel',
Mijn liefde en Mijn gen
Zal nimmer van u scheiden!"

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht