BEREID OM TE DIENEN?

 

Wie is er, als Jezus, bereid om te dienen?
Om, evenals Hij, tot de menschen te gaan?
Te steunen het zwakke, te helpen het kranke?
Te balsmen de wonde, te drogen de traan?

 

Wie is er bereid, om zijn dank Hèm te toonen,
Wiens liefde verwarmde als de stralende zon,
Die 't wicht aller zonde alleen heeft gedragen,
En lijdend en stervend den dood overwon?

 

Geef antwoord, mijn ziel, die Zijn naam wenscht te dragen,
Die zegen ontving door den strijd, dien Hij streed!
Hij zal 't als een daad aan Hem-Zelven beschouwen,
Wat ge ooit aan den minste der broederen deedt!

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht