ZEG HET AAN JEZUS!

Zeg het aan Jezus: Hij hoort naar uw klagen,
Ook als geen sterv'ling het oor houdt gewend.
Lasten des levens, Hij leert ze u dragen;
Slaap'looze nachten, ze zijn Hem bekend.
Zeg het aan Jezus: als wolken verduistren
't Licht, dat uw ziele zoo vriend'lijk bescheen,
Hoor toch Zijn teedere stem tot u fluistren:
Ik blijf uw Heiland, uw Licht hier beneÍn!

 

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht