MET GOD VOORUIT

Met God vooruit in 't nieuwe jaar!
Dan kunnen wij het wagen.
Al drukten 's levens lasten zwaar,
Hij heeft ons trouw gedragen.
Bezweek soms onze zwakke kracht,
Dan hielp Hij heerlijk, ongedacht.
Hij gaf ons kracht ten strijde:
Hij stond ons steeds ter zijde.

Met God vooruit in 't nieuwe jaar!
Dan wijken alle zorgen;
Dan werpt de hope wonderklaar
Haar lieflijk licht op 't "morgen."
Steeds kwam toch na den winternacht
De schoone lente in blijde pracht.
't Ga dan langs donkre wegen,
Wij gaan den Heer toch tegen!

Met God vooruit in 't nieuwe jaar!
Zijn hand zal ons geleiden!
Dat slechts ons oog op Jezus staar'
En wij van Hem niet scheiden!
Schoon ook het leven strijden is,
Toch is de zegepraal gewis; -
Wij wandlen door gelooven
Den smallen weg naar Boven!

 

Vorig gedicht

Volgend gedicht