Correspondentie

J.G.S. Zwolle. - Dat er in 2 Kron. XXII:2 voor Ahazia's leeftijd 42 jaar staat aangegeven, is een schrijffout in den Hebreeuwschen tekst. Uit 2 Kron. XXI:20 blijkt, dat Ahazia's vader Joahaz, 40 jaar oud was, toen hij stierf. In 2 Kron. VIII:26 staat "22 jaar was Ahazia oud, enz.". De nieuwe vertalingen hebben dan ook in 2 Kron. XXII:2 gedrukt: "22 jaar was Ahazia oud, enz.". In een noot wordt daar gewezen op een ingeslopen fout bij de overschrijvers.


Dezelfde. - Mogelijk is ook de opgaaf in 2 Kron. III:15-17 een schrijffout in den Hebreeuwschen tekst. Hier toch staat als lengte der pilaren 35 el, terwijl in 1 Kon. VII:15-21 over 18 el lengte wordt gesproken. Evenals de getalmerken voor 42 en 22 gelijken ook de getalmerken voor 18 en 35 in het Hebreeuwsch veel op elkaar, zoodat bij overschrijving een verwisseling zeer licht kon plaats vinden. - Het zou echter ook kunnen, dat in 2 Kron. III de lengte van beide pilaren samen werd genomen. Dan was elke zuil 17,5 el lang, plus een halve el, die in het kapiteel ging, (waarmee dan hier geen rekening zou gemaakt zijn) maakt dus 18 el per zuil.